Category: Chăm sóc khách hàng

Top 10 chỉ số giúp đo lường hiệu quả marketing

Return on investment Return on investment – Hay còn gọi tắt là ROI, được hiểu là tỷ suất ho...

15 kỹ năng chăm sóc khách hàng

Kỹ năng chăm sóc khách hàng là kỹ năng mà mỗi nhân viên cần phải nắm rõ nếu bạn kh...

Mẫu kịch bản chăm sóc khách hàng cũ hot nhất hiện

Chăm sóc khách hàng cũ (hay chăm sóc khách hàng sau bán hàng) là một yếu tố vô cùng quan t...

Tâm sự nghề sales

Nổi niềm của nhân viên telesales, bán hàng mà ai cũng trải qua. Chào 1.000 người nhưng ch...